Telia är inte intresserade

Telia har nu meddelat att man inte avser gå vidare med någon bredbandsutbyggnad i vårt område. Därför är Bredbandsbolaget det enda alternativ som finns. Se deras hemsida för information om erbjudandet.

Styrelsen jobbar vidare med ett markupplåtelseavtal för fiberdragning på vår gemensamma mark.

Bredbandsanslutning

Som de flesta känner till har Bredbandsbolaget startat försäljning av fiberanslutning i Ytterbyområdet, Flatvarp etc. En kort information hölls på årsmötet, men då hade vi väldigt lite information eftersom försäljningen precis påbörjats. Under kategorin Fiberutbyggnad här på hemsidan kommer styrelsen informera om vad som händer avseende frågan.

Under sommaren har styrelsen haft ett extramöte och beslutat följande:
Vi är positiva till fiberutbyggnad. Vi tror att många medlemmar är intresserade, men vill avvakta tills mer information finns. Föreningen har dessutom ingen möjlighet att förhindra utbyggnad, även om fibern måste grävas ner på föreningens mark (för den som är mer intresserad om gällande lagstiftning – se Lantmäteriets hemsida). Styrelsen föredrar därför att jobba proaktivt och har tagit kontakt med Bredbandsbolaget för att så tidigt som möjligt kunna lösa ev problem som skulle kunna uppstå.
Styrelsen har delegerat till Anders Junehammar, som har tidigare erfarenhet inom området, att  vara kontaktperson.

Idag är det endast Bredbandsbolaget som erbjuder fiberanslutning inom Ytterby. Om ytterligare leverantörer visar intresse kommer kontakt även att tas med dessa.

Styrelsen kommer inte att råda enskilda fastighetsägare om att ansluta, eller inte. Det är ett beslut som resp fastighetsägare tar enskilt. Beställning och avtal görs mellan fastighetsägaren och leverantören. Just nu är det bara Bredbandsbolaget som erbjuder anslutning i vårt område. Styrelsens uppdrag är att möjliggöra förläggning av fiberkabel på gemensam mark utan att detta påverkar framtida underhåll av vägar, vatten etc.

Då det fortfarande är semestertider finns ännu inte så mycket mer information. Styrelsen kommer kontinuerligt att informera om aktuellt läge här på hemsidan.

För mer information om Bredbandsbolagets erbjudande hänvisas till deras hemsida.