Telia är inte intresserade

Telia har nu meddelat att man inte avser gå vidare med någon bredbandsutbyggnad i vårt område. Därför är Bredbandsbolaget det enda alternativ som finns. Se deras hemsida för information om erbjudandet.

Styrelsen jobbar vidare med ett markupplåtelseavtal för fiberdragning på vår gemensamma mark.