Dags att lämna intresseanmälan

Bredbandsbolaget erbjuder samtliga medlemmar att ansluta sig till deras nät som de planerar att bygga på stora delar av Stora Askö. För kabelförläggningen behöver Bredbandsbolaget nyttja föreningens mark och föreningen kan inte förhindra detta då lagen om ledningsrätt kan tillämpas för fiberkabel. Styrelsen har därför valt att jobba proaktivt tillsammans med Bredbandsbolaget och istället teckna ett markavtal där kabelförläggningen regleras på bästa sett för både föreningen och Bredbandsbolaget. Föreningen bedömer att markavtalet kan vara klar under september. Efter att Bredbandsbolaget påbörjat sin försäljning har vi haft förnyad kontakt med Telias entreprenör som meddelar att Telia inte längre är intresserade av att försöka konkurrera i vårt område.

Föreningen vill poängtera att det är den enskilda medlemmen som avgör om fritidsfastigheten ska anslutas till Bredbandsbolagets nät med de fördelar som det kan innebära att ha fiberanslutning. Styrelsen tillsammans med Anders Junehammar bedömer dock att Bredbandsbolagets erbjudande är ett tekniskt och ekonomiskt bra erbjudande och kanske den enda chansen vi får att genom kommersiella krafter få hjälp med fiberanslutning av våra fritidshus inom rimlig framtid, så är ni intresserade ta del av erbjudandet på http://villafiber.bredbandsbolaget.se. Vid tillräcklig anslutningsgrad under hösten finns fortfarande möjligheten att fibern är framdragen till nästa sommar.