Arbetsdag med besök av Bredbandsbolaget

På lördag samlas vi för höstarbetsdag vid Pumphuset kl 10. Vid samlingen kommer Robin från Bredbandsbolaget vara på plats och kort informera om bredbandsgrävningen i området för att därefter tillsammans med föreingsrepresentanter göra en första projektering i området. Det kommer ges möjliget att ställa en del frågor till Robin. Exakt hur länge Robin blir kvar i området vet vi inte men förhoppningsvis deltar han i korvminglet efter arbetsdagen.