Bredbandsbolaget drar sig ur

Bredbandsbolaget har meddelat att de inte längre är intresserade att bygga och driva något fibernät på Stora Askö. Alla intresseanmälningar är annullerade. Tyvärr har vi inte fått någon förklaring till varför. Enligt uppgift tidigare var kundunderlaget tillräckligt stort. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen försökt att få information, dock utan att lyckas (ingen återkoppling från Bredbandsbolaget).