Oljeutsläpp – uppdatering av läget

Ytterby, 180730, 17.30
Information från Räddningstjänstens chef i Flatvarp:
 • Mindre mängder tjockolja har tyvärr nått badklipporna i Flatvarp, Huvududden, Huvudskär och öarna utanför Flatvarp.
 • 50 militärer, personal från kommunen, räddningstjänsten m.fl. har under dagen arbetat med att skrapa bort så mycket som möjligt av oljan som kommit i land på öarna.
 • De boende på Huvududden, Flatvarp har gått tillsammans idag och jobbat med att skrapa bort den olja som kommit in mot sommarstugorna vid Huvududden.
 • Kustbevakningen har spärrat av stora båtleden “E4” mellan Huvududden och Huvudskär, nära fyren Olsklabben, med länsar för att stopp tjockoljan.
 • Även tunnare olja, typ dieselolja har läckt från fartyget, men denna olja dunstar bort. Däremot luktar den skarpt.
 • Enligt räddningstjänsten har ingen tjockolja setts i närheten av Ytterby idag och vindarna fortsätter att vara sydostliga de närmaste dagarna, varför räddningstjänsten för närvarande inte ser någon anledning att lägga ut länsor hos oss.
 • För närvarande finns inget behov av att ta upp några båtar i hamnen (med anledning av flera frågor om detta).
 • Då tjockoljan är giftig skall man inte komma i kontakt med den utan skyddsutrustning.
 • Om man ser eller luktar olja i vattnet skall man inte bada.
Styrelsen

Oljeutsläpp

Ytterby, 180729, 17.00
Räddningstjänsten åker just nu runt i vårt område och informerar om följande:
 • Lastfartyget som gick på grund utanför Ytterby i måndags, blåste av grundet i natt och är nu förankrat ca 500 m längre ut. Fartyget är också förankrat i ett annat fartyg.
 • När fartyget åkte av grundet så släppte oljefördämningen kring fartyget vilket har gjort att den tjockolja och tunnare olja som låg innanför länsorna har läckt ut.
 • Kustbevakningen uppger att de har gott hopp om att kunna samla upp tjockoljan innan den når de yttre öarna.
 • MSB skickar just nu hit 5 containers med oljebekämpningsutrustning samt utbildad personal för att bekämpa tjockoljan, om den trots allt når öar eller land.
 • Däremot är den tunnare oljan svår att fånga upp, då den ligger på ytan. Det finns risk att den tunna oljan blåser in mot Ytterby. Enligt uppgift syns den väl och gör bl.a. att det blir mindre vågor än normalt. Då denna olja är lättflyktig kommer den på sikt att dunsta bort.
 • Bad rekommenderas inte av Räddningstjänsten, så fort den tunnare oljan syns på vattnet.
 • Räddningstjänsten har lovat att uppdatera oss om läget förändras.
Se Kustbevakningens hemsida för mer information:
Styrelsen
PS. När detta inlägg publiceras har tunnare olja nått Flatvarp. Om du upptäcker olja där du befinner dig vill Räddningstjänsten gärna att du ringer telefonnummer 0490-25 40 22 och berättar vilket område som berörs. DS.

Fiber – Informationsmöte

Fiber

Informationsmöte

Västerviks Kommun

Onsdag 1/8 kl 17.30 i Ladan

Västerviks Kommun är nära att ta ett beslut om byggstart av fiber hela Lilla och Stora Askö, har styrelsen bjudit in Frej Forsman, AnslutDig, samarbetspartner till kommunen, för att vi skall få mer information om villkor, tidplaner, m.m. och för att vi skall kunna ställa frågor.

Observera att det inte räcker med att du gjort en intresseanmälan utan du måste göra en beställning av fiber. Det kommer att finnas möjlighet att fylla i en beställningsblankett efter mötet.

Välkommen!

Styrelsen, Ytterby Samfällighet

Totalt eldnings/grillförbud

Meddelande från Räddningstjänsten:

grund av den extrema torka som nu råder Kalmar län införs nya riktlinjer gällande eldningsförbudet i hela länet från och med 23 juli kl. 12.00.

Eldningsförbud råder i Kalmar län sedan tidigare, men nu är det även förbjudet att nyttja/grilla på alla typer av grillar, även gasolgrillar, utomhusSkälet är att minsta gnista kan katastrofala följder.

Detta beslut gäller samtliga kommuner i Kalmar län och omfattar alla platser utomhus, inklusive egen tomt.

Förbudet gäller tills vidare.

StyrelsenYtterby Samfällighet

Återhållsamhet med vattnet

Alla torde känna till att grundvattennivåerna i bl a hela Kalmar län är långt under de normala.

Styrelsen vädjar därför om mycket stor återhållsamhet med vattenförbrukningen genom att avstå från t e x att:
• vattna gräsmattor och odlingar med vattenspridare,
• tvätta bilar
samt att vara sparsamma med vattenanvändning vid disk, tvätt, duschning mm. Detta gäller särskilt under tider då vi är många människor i området.

Det är inte tillåtet att fylla badtunnor och pooler.

Är vi inte återhållsamma kommer vattendistributionen inte att fungera.

Denna vädjan gäller även de som har egen brunn eftersom vi alla mer eller mindre använder samma vattenresurs.

Ta för vana att alltid stänga av huvudkranen (oavsett årstid) vid tomtgränsen när huset lämnas.