Fiber – Information från styrelsen

För närvarande har både Västerviks Kommun och Telia säljare som går runt på vårt område och erbjuder fiberanslutning.

Varje medlem bestämmer själv med vilken leverantör man vill teckna avtal.

Styrelsen för Ytterby Samfällighet har dock fört diskussioner med representanter för både Telia och Västerviks Kommun för samfällighetens räkning, då vi avser att installera fiber i de två pumphusen. Skälet till detta är att vi ser att vi i framtiden kan övervaka och styra våra vattenanläggningar på distans.

Samfälligheten tecknar avtal med Västerviks Kommun

Efter utvärdering av de två alternativen har Styrelsen beslutat att teckna avtal för de två pumphusen med Västerviks Kommun, av följande skäl:

  • Västerviks Kommun erbjuder fiber till samtliga fritidshus och de med fast boende på Lilla Askö och Stora Askö, drygt 300 fastigheter. Telia erbjuder däremot endast fiber till fastigheter i vår samfällighet, åtminstone initialt. Genom att vi väljer Västerviks Kommun  anser vi att vi hjälper till att öka sannolikheten för att alla  med fast boende, respektive alla andra med fritidshus, på Lilla och Stora Askö skall få fiber.
  • Många av samfällighetens medlemmar har redan tecknat avtal med Västerviks Kommun om fiberanslutning
  • Vi har redan fått ett markavtal för påseende av Västerviks Kommun.

Viktigt att teckna avtal

Oavsett om du som medlem väljer Telia eller Västerviks Kommuns erbjudande, är det viktigt att du tecknar ett avtal, då båda leverantörerna är beroende av att få in tillräckligt många avtal för att kunna starta projekt. Det räcker således inte med den intresseanmälan som många har gjort tidigare. Ju fler vi är som tecknar ett avtal, desto snabbare kan beslut fattas om projektstart. I bästa fall kan vi få fiber installerat redan till nästa sommar.

Vid frågor, kontakta gärna undertecknad eller någon i styrelsen.

Med vänlig hälsning

Tommy Johansson
Ordförande, Ytterby Samfällighet
Mobil: 0708-964850