Oljeutsläpp

Ytterby, 180729, 17.00
Räddningstjänsten åker just nu runt i vårt område och informerar om följande:
  • Lastfartyget som gick på grund utanför Ytterby i måndags, blåste av grundet i natt och är nu förankrat ca 500 m längre ut. Fartyget är också förankrat i ett annat fartyg.
  • När fartyget åkte av grundet så släppte oljefördämningen kring fartyget vilket har gjort att den tjockolja och tunnare olja som låg innanför länsorna har läckt ut.
  • Kustbevakningen uppger att de har gott hopp om att kunna samla upp tjockoljan innan den når de yttre öarna.
  • MSB skickar just nu hit 5 containers med oljebekämpningsutrustning samt utbildad personal för att bekämpa tjockoljan, om den trots allt når öar eller land.
  • Däremot är den tunnare oljan svår att fånga upp, då den ligger på ytan. Det finns risk att den tunna oljan blåser in mot Ytterby. Enligt uppgift syns den väl och gör bl.a. att det blir mindre vågor än normalt. Då denna olja är lättflyktig kommer den på sikt att dunsta bort.
  • Bad rekommenderas inte av Räddningstjänsten, så fort den tunnare oljan syns på vattnet.
  • Räddningstjänsten har lovat att uppdatera oss om läget förändras.
Se Kustbevakningens hemsida för mer information:
Styrelsen
PS. När detta inlägg publiceras har tunnare olja nått Flatvarp. Om du upptäcker olja där du befinner dig vill Räddningstjänsten gärna att du ringer telefonnummer 0490-25 40 22 och berättar vilket område som berörs. DS.