Oljeutsläpp – uppdatering av läget

Ytterby, 180730, 17.30
Information från Räddningstjänstens chef i Flatvarp:
  • Mindre mängder tjockolja har tyvärr nått badklipporna i Flatvarp, Huvududden, Huvudskär och öarna utanför Flatvarp.
  • 50 militärer, personal från kommunen, räddningstjänsten m.fl. har under dagen arbetat med att skrapa bort så mycket som möjligt av oljan som kommit i land på öarna.
  • De boende på Huvududden, Flatvarp har gått tillsammans idag och jobbat med att skrapa bort den olja som kommit in mot sommarstugorna vid Huvududden.
  • Kustbevakningen har spärrat av stora båtleden “E4” mellan Huvududden och Huvudskär, nära fyren Olsklabben, med länsar för att stopp tjockoljan.
  • Även tunnare olja, typ dieselolja har läckt från fartyget, men denna olja dunstar bort. Däremot luktar den skarpt.
  • Enligt räddningstjänsten har ingen tjockolja setts i närheten av Ytterby idag och vindarna fortsätter att vara sydostliga de närmaste dagarna, varför räddningstjänsten för närvarande inte ser någon anledning att lägga ut länsor hos oss.
  • För närvarande finns inget behov av att ta upp några båtar i hamnen (med anledning av flera frågor om detta).
  • Då tjockoljan är giftig skall man inte komma i kontakt med den utan skyddsutrustning.
  • Om man ser eller luktar olja i vattnet skall man inte bada.
Styrelsen