Grillförbudet upphävt i Västerviks kommun

Västerviks Kommun har lagt ut följande information på sin hemsida:

——————

2018-07-30

Ett utökat eldningsförbud som omfattar grillning har gällt i Västerviks kommun fram till idag, 30/7. Från och med idag är det förbjudet att elda utomhus men tillåtet att grilla. Den som bryter mot förbudet att elda kan dömas till böter.

Du får använda grillar, trangiakök och liknande utomhus om det sker på ett säkert sätt. Eftersom det finns risker med att grilla utomhus vill räddningstjänsten informera om att:

  • Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjudet. Därför måste alla vara väldigt försiktiga.
  • Engångsgrillar innebär större risker för brand än vanliga grillar. Om en engångsgrill ändå används måste man vara extra försiktig.

När du grillar behöver du tänka på att:

  • Grilla på obrännbart underlag, som till exempel asfalt, grus eller stenplattor.
  • Hålla ordentligt avstånd till brännbart material.
  • Hålla ordentligt avstånd mellan grillen och marken.
  • Ha släckutrustning tillgänglig.
  • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt.

Cigarettfimpar som slängs är en stor brandrisk.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

——————————-

Kommentar från styrelsen

Räddningstjänsten för hela Kalmar län upphävde också grillförbudet den 30 juli, men redan den 3 augusti återinförde man grillförbudet i södra halvan av Kalmar län och säger nu att brandrisken är större än någonsin, bl.a. pga starka vindar.

I och med att vi inte fått något regn i Ytterby på många veckor och dessutom stundtals utsatts för kraftiga vindbyar uppmanar vi till fortsatt återhållsamhet med grillning. Om man ändå vill grilla, använd gärna el- eller gasolgrill och agera utifrån de fem punkterna, nämnda ovan, från Västerviks Räddningstjänst.

Då förutsättningarna ändras snabbt, var vänlig besök Västervik Kommuns hemsida för aktuell information.

/Styrelsen