Fiber – Västerviks Kommun

Västerviks Kommun uppger att man 180820 har 84 beställningar på Lilla och Stora Askö. Anmälningstiden går ut 180831 och därefter kommer man att ta beslut om man skall starta projektet, om tillräckligt många har beställt fiber. Västerviks Kommun har tidigare indikerat att man siktar på 100 beställningar, varför det är viktigt att alla som är intresserade av att få fiber lämnar en skriftlig beställning till kommunen senast 180831. Observera att en intresseanmälan inte räknas som en beställning.

Styrelsen rekommenderar de som anmält sig till Telia att också teckna en beställning hos Västerviks Kommun, så att det blir tillräckligt många för ett positivt beslut avseende att starta fiberprojektet. Med största sannolikhet kommer endast en av Västerviks Kommun och Telia att bygga fibernät. Som tidigare nämnts erbjuder Västerviks Kommun fiber till samtliga boende på Lilla Askö och Stora Askö medan Telia endast erbjuder fiber till boende i Ytterby. Observera att det normalt blir betydligt dyrare att installera fiber om man inte är med från början.