Risk för stöld av båtmotorer

Stöld av båtmotorer har skett i vår närhet där man kommit från havet med båt. Personer har nyligen observerats då de har kommit med båt och fotograferat båtar i Ytterby-hamnen.
Vi uppmanar därför alla att vara uppmärksamma på personer i bilar och båtar som uppträder misstänkt.
Om man akut vill larma polisen, ring 112.
Om man vill ge tips till polisen, ring 114 14.
V.v. meddela också någon i styrelsen om ni sett något misstänkt.