Nu är det klart: Kommunen bygger fiber på Stora Askö.

Under förra veckan (v37 2018) meddelade Västerviks Miljö och Energi (VMEAB) att de beslutat att bygga fibernätverk till fritidsboende och permanentboende på Stora och Lilla Askö. Förhoppningsvis kan vi därför koppla in oss på bredbandsnätet under nästa sommar. Kommunen kommer nu i närtid att slutföra sin kampanj på öarna och den siste september slutar kampanjpriset 24.400 kr att gälla. Har du inte bestämt dig har du ca 2 veckor kvar att fundera på om du vill ha fiber till fritidshuset.

För dig som vet med dig att du har beställt bredband kan det vara bra att kontrollera att din beställning registrerats korrekt av kommunen och detta gör du enklast genom att kolla på VMEAB:s fibersidor som du når här: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/fiberomraden/asko-trathult-averum-m-omnejd-fritidsboende/. Längst ner på sidan finns en karta med alla registrerade adresser. Din adress ska vara grön på sidan för att du ska ha en giltig beställning. Sidan fungerar bäst från en dator där du ser både kartan och får en adressangivelse. Om du vet med dig att du skickat in en beställning men ändå inte är grön, kontakta VMEABs kundtjänst på Tfn: 0490-25 70 50. Du kan eventuellt behöva fylla i en ny beställning och den hittar du här: Beställning landsbygd 24400.

Vi förväntar oss i styrelsen att vi i närtid får hantera markfrågor för förläggning av kabeln. VI har också en arbetsgrupp som bereder bredbandsfrågor vilken ni kan kontakta om ni har några ytterligare frågor. Gruppen består av Anders Junehammar (sammankallande), Lennart Thorell, Fredrik Granberg och Sten Johansson. Kontaktuppgifter finns tillgängliga i medlemsregistret på hemsidan (kräver inloggning).

Vi är inställda på att bredbandsdragningen kan komma att skapa vissa störningar under vintern/våren men tror att kommunen väljer en professionell entreprenör som snyggar till vår utemiljö lagom till nästa sommar.