Skärpt uppsikt

Krister Punkt rapporterar att man i natt (23/1-19) omkring klockan tre uppmärksammat att samfällighetens samtliga gator haft besök av bilburna människor. Eftersom det är lite nysnö så är spåren lätta att följa.

I Lasthagen där bilen sågs åka runt stannade den tre gånger med släckt belysning. Vid närmare kontroll verkar dom inte ha lämnat bilen. Bilen observerades även av medlemmar i Ytterby.

Då det finns risk att någon rekognoscerar för olaglig verksamhet uppmanas alla att hålla skärpt uppsikt. Notera gärna bilmodell, färg och om möjligt registreringsnummer om bil med misstänkt beteende rör sig i området.