Extra arbetsdag – Lördag 16 mars, kl. 10.00 – 13.00

Frivillig extra arbetsdag, där vi släpar ris och eldar i området från Pålsviken till badet, samt kör bort ris från området kring fotbollsplanen.

Ett omfattande arbete pågår för att ta bort större träd kring fotbollsplanen för att släppa fram mer ljus. Arbetet fortsätter också med att rensa upp i Pålsviken samt med att ta bort döda träd och sly på vägen från Pålsviken till badet. Detta för att snygga till vår fina promenadväg och för att öppna upp den vackra utsikten mot havet. Då inga maskiner kan komma fram denna väg krävs dock omfattande manuellt arbete för att släpa ris och ved.

Medtag fika och/eller korv, då vi avslutar med att grilla korv vid grillplatsen (om vädret tillåter). Medtag gärna bil med släpkärra om du har tillgång till det.

Samling vid fotbollsplanen kl. 10.00.

Välkommen!