Ytterby Open 2019

Boka in onsdag 17 juli för då kör vi Ytterby Open. Vi spelar poängbogey över 18 hål med första start kl 8:30. Vi har bokat 10 starttider.

Har du frågor kan du kontakta någon av förra årets vinnare, Marie Samuelsson på 072-5870215 eller Peter Bengtsson på 070-996878.

Anmäler dig gör du genom att skicka ett sms till 070-9968782 eller ett mejl till p.bengtsson1@gmail.com. Ange namn, golfid, handicap, e-postadress och telefonnummer i anmälan.

Sista anmälningsdag är 10 juli. Sprid gärna informationen så att vi fyller alla 10 starttiderna.

Starttiderna fördelas veckan före tävlingen och meddelas via bokning på golf.se och på hemsidan om det är möjligt, annars via den e-postadress som du lämnade i anmälan.

Startavgiften är 100 kr + ordinarie greenfee.

Traditionsenlig prisutdelning klockan 19:00 vid badplatsen.

Vi ser fram emot en härlig golfdag med fina resultat.

Hälsning
Peter & Marie

Fiberprojektet: Så här går grävningen av fiber på din tomt till

Projektering av tomtgrävning har påbörjats inom vårt område. Nedan ser du information direkt från ”Fiberkonsulten i Norrköping” som kommer genomföra både projektering och grävning på tomten. Det framgår även här att du som markägare har ansvar för att peka ut var kablar går men huvudentreprenören SKANSKA har lovat hjälpa till med markering av de kablar som registrerats i ledningskollen.se, oftast inkommande el- och telekabel till huset så du som enskild tomtägare behöver inte göra en egen anmälan till ledningskollen. Kom dock ihåg att du själv måste tänka på andra ledningar och rör som tex avlopp, dränering och 12/220V anslutning till  trädgårdsbelysning, trädgårdsfontän och liknande installationer samt eventuell matning till både carport och lillstuga.

Tänk också på att du är kund och att du ska diskutera lämplig plats för att ta in anslutningen i ditt hus. Lämpliga platser kan vara vid TV:n  eller ditt sommarkontor. Alternativt i någon garderob om du vill gömma sakerna. Det måste finnas ett ledigt eluttag i närheten av utrustningen då den så kallade mediakonverteraren behöver ström.

Om t.ex. köket skulle ligga närmast den tänkta grävvägen och du inte vill ha utrustningen placerad där, så ta diskussionen med kundplaneraren. I de pris som vi ska betala ingår inte grävning till baksidan av huset utan du måste försöka hitta en lämplig plats vid den sida av ditt hus som är riktad mot vägen där huvudkabeln dras fram. Du kan eventuellt köpa till extra grävning direkt av Fiberkonsulten för ca 200 kr/meter eller själv gräva ett dike den sista biten. Du ska ner 30-40 cm med kabeln.

Här följer ”Fiberkonsultens” egen beskrivning av projektet med tillhörande bilder som visar hur installationen ser ut.

Projektering

Det som sker först är att vi ska projektera din tomt det vill säga komma överens om hur vi ska gräva från stamfiber, oftast ute i gatan, eller där stamfibern går förbi ditt hus, och fram till huslivet. I regel är det kortast väg som gäller men undantag görs om det är badrum eller andra våtutrymmen i vägen.

För att grävningen ska gå så smidigt som möjligt så är det Du som är tomtägare som har ansvaret för var kablar och rör och liknande finns på tomten.

Fiberdosa och medieomvandlare

Mediaomvandlaren som vi sen ska placera inomhus är en utrustning som behöver ström och  som du sedan kopplar en router till. Mediaomvandlaren sätts upp vägg i vägg med fiberterminalen vid den plats vi grävt till eller ca 5 meter inom rummet för att eventuellt sätta mediaomvandlaren smidigare vid ett eluttag.

Vi drar inte fibern längre än så inomhus och vill du ha din router placerad på annan plats rekommenderar vi att man själv drar nätverkskabel till den plats man föredrar.

Tomtgrävning

Kedjegrävare

När det är dags för tomtgrävningen så använder vi oss av en så kallad kedjegrävare. Det är en mindre maskin som går på larvfötter och som gör ett ca 30 till 40 cm djupt spår och ca 30 cm brett.

Spår efter grävning

I detta spår lägger vi i en så kallad fiberdukt som vi sen blåser in fibern med högtrycksluft. Spåret läggs igen samma dag som grävning sker och vi grovåterställer sedan efter oss.

Vi kör inte över varken blommor eller träd med maskinen utan vi försöker vara så snälla som möjligt när vi gräver.

Installation

Installationen av fibern kommer ske senare i sommar och när det är dags så ringer vi i god tid så att ni har möjlighet att planera in besöket.

Bokningarna kommer ske inom intervallet förmiddag och eftermiddag då vi aldrig riktigt vet hur lång tid en installation tar då oförutsedda hinder kan uppstå.

Projektören heter Henrik och tomtgrävaren Peter och kundbokaren Henric.

Nu är fiberprojektet igång

Efter många turer ser nu vår fiberanslutning i Ytterby ut att bli verklighet. Västerviks kommun har utsett SKANSKA till huvudentreprenör för installation av fiber på Stora Askö. Eftersom huvudanslutningspunkten för hela ön ligger närmast vårt område vill SKANSA börja fiberdragningen och grävningen inom vårt område. SKANSKA räknar med att börja gräva i månadsskiftet mars/april. Bredbandsgruppen och Styrelsen granskar just nu förslaget till fiberdragning inom vårt område för att snarast möjligt kunna godkänna det markavtal som erfordras för att grävningen ska kunna starta.

Parallellt med projekteringen genom de gemensamma ytorna påbörjas också projekteringen av tomtgrävningen då det är en fördel att ha beslutat var på tomten som anslutningspunkten ska ligga innan väggrävningen genomförs. Du som har beställt bredbandsanslutning kommer därför inom de närmaste dagarna att bli kontaktad av företaget ”Fiberkonsulten” för att tillsammans med dem diskutera förläggning på din egen tomt samt indragningen i huset.  Det är önskvärt att du prioriterar att så fort som möjligt ställa upp på den nödvändiga projekteringen genom att avtala tid och sedan åka  ut till sommarhuset för en extra vinterkoll och fiberprojektering. Har man en “enkel” grävning på tomten erbjuder Fiberkonsulten också att konsultationen görs utan att du närvarar i Ytterby. Då kommer projektören att vara på plats och ni diskuterar via telefon och ev video (tex Facetime).

Bredbandsgruppen och Styrelsen svarar för de gemensamma ytorna. Huvudentreprenören SKANSKA ser till att ledningar som registrerats i ledningskollen.se märks ut på din tomt och du slipper att själv göra en beställning på ledningskollen. Det du själv måste tänka på är dina egna ledningar för vatten, avlopp dränering och elkablar till egna installationer som trädgårdsbelysning, lillstuga och carport.

Har du funderingar runt projektet kan du kontakta någon i bredbandsgruppen.

Anders Junehammar (anders.junehammar@tele2.se)
Lennart Thorell
Sten Johansson
Fredrik Granberg