Nu är fiberprojektet igång

Efter många turer ser nu vår fiberanslutning i Ytterby ut att bli verklighet. Västerviks kommun har utsett SKANSKA till huvudentreprenör för installation av fiber på Stora Askö. Eftersom huvudanslutningspunkten för hela ön ligger närmast vårt område vill SKANSA börja fiberdragningen och grävningen inom vårt område. SKANSKA räknar med att börja gräva i månadsskiftet mars/april. Bredbandsgruppen och Styrelsen granskar just nu förslaget till fiberdragning inom vårt område för att snarast möjligt kunna godkänna det markavtal som erfordras för att grävningen ska kunna starta.

Parallellt med projekteringen genom de gemensamma ytorna påbörjas också projekteringen av tomtgrävningen då det är en fördel att ha beslutat var på tomten som anslutningspunkten ska ligga innan väggrävningen genomförs. Du som har beställt bredbandsanslutning kommer därför inom de närmaste dagarna att bli kontaktad av företaget ”Fiberkonsulten” för att tillsammans med dem diskutera förläggning på din egen tomt samt indragningen i huset.  Det är önskvärt att du prioriterar att så fort som möjligt ställa upp på den nödvändiga projekteringen genom att avtala tid och sedan åka  ut till sommarhuset för en extra vinterkoll och fiberprojektering. Har man en “enkel” grävning på tomten erbjuder Fiberkonsulten också att konsultationen görs utan att du närvarar i Ytterby. Då kommer projektören att vara på plats och ni diskuterar via telefon och ev video (tex Facetime).

Bredbandsgruppen och Styrelsen svarar för de gemensamma ytorna. Huvudentreprenören SKANSKA ser till att ledningar som registrerats i ledningskollen.se märks ut på din tomt och du slipper att själv göra en beställning på ledningskollen. Det du själv måste tänka på är dina egna ledningar för vatten, avlopp dränering och elkablar till egna installationer som trädgårdsbelysning, lillstuga och carport.

Har du funderingar runt projektet kan du kontakta någon i bredbandsgruppen.

Anders Junehammar (anders.junehammar@tele2.se)
Lennart Thorell
Sten Johansson
Fredrik Granberg