Arbetet med sjösättningsrampen försenat

Vår renovering av sjösättningsrampen är tyvärr försenad. Detta på grund av att Länsstyrelsen i Kalmar län har krävt att ansökas om dispens från strandskyddsbestämmelserna måste lämnas in. Vi har gjort detta men ännu inte fått något beslut. Arbetet kan därför inte utföras som planerat 6 – 16 maj. Vi återkommer om tid när detta kan ske. Troligen skjuts renoveringen till efter semesterperioden.

Renovering av sjösättningsrampen i hamnen

Renovering av sjösättningsrampen i hamnen kommer att genomföras under tiden 6 – 16 maj 2019 (OBS datum gäller ej. Se senare inlägg avseende detta). Då kommer även näraliggande ytor till vänster och höger att tas i anspråk som arbetsområde och för förvaring av material och utrustning.

Under tiden renovering pågår kan sjösättning av båtar ej göras.

När rampen öppnas igen kommer koden till låset att ändras. Ny kod finns tillgänglig på föreningens lösenordsskyddade medlemssidor (inloggning för registrerade medlemmar krävs).

Städdag, lördagen den 11 maj, kl. 10.00-13.00

Boka redan nu nästa städdag, lördagen den 11 maj, kl. 10.00-13.00. Som vanligt är det mycket att göra på vårens städdag för att iordningställa bryggor, badet, vägar, slyröjning, m.m. I år krävs också ett omfattande för att släpa och köra bort ris kring fotbollsplanen, efter vinterns röjningsarbete. Medtag gärna bil med släpvagn. Efter arbetsdagen bjuds som vanligt på korv hos ordförande.

Välkommen önskar styrelsen.