Städdag, lördagen den 11 maj, kl. 10.00-13.00

Boka redan nu nästa städdag, lördagen den 11 maj, kl. 10.00-13.00. Som vanligt är det mycket att göra på vårens städdag för att iordningställa bryggor, badet, vägar, slyröjning, m.m. I år krävs också ett omfattande för att släpa och köra bort ris kring fotbollsplanen, efter vinterns röjningsarbete. Medtag gärna bil med släpvagn. Efter arbetsdagen bjuds som vanligt på korv hos ordförande.

Välkommen önskar styrelsen.