Renovering av sjösättningsrampen i hamnen

Renovering av sjösättningsrampen i hamnen kommer att genomföras under tiden 6 – 16 maj 2019 (OBS datum gäller ej. Se senare inlägg avseende detta). Då kommer även näraliggande ytor till vänster och höger att tas i anspråk som arbetsområde och för förvaring av material och utrustning.

Under tiden renovering pågår kan sjösättning av båtar ej göras.

När rampen öppnas igen kommer koden till låset att ändras. Ny kod finns tillgänglig på föreningens lösenordsskyddade medlemssidor (inloggning för registrerade medlemmar krävs).