Arbetet med sjösättningsrampen försenat

Vår renovering av sjösättningsrampen är tyvärr försenad. Detta på grund av att Länsstyrelsen i Kalmar län har krävt att ansökas om dispens från strandskyddsbestämmelserna måste lämnas in. Vi har gjort detta men ännu inte fått något beslut. Arbetet kan därför inte utföras som planerat 6 – 16 maj. Vi återkommer om tid när detta kan ske. Troligen skjuts renoveringen till efter semesterperioden.