Årsmöte 2019

Den 16 juni kl 10 är det årsmöte / stämma. Platsen är som vanligt i Ladan.

Nedan finns länk till föreslagen budget som inte skickades med i kallelsen som gick ut med vanlig post. För att kunna ladda ner bifogade dokument måste du vara medlem i föreningen och inloggad.

I år föreslås ganska omfattande investeringar. Trots detta föreslår styrelsen att avgifterna under kommande år ska vara oförändrade med ett undantag för höjning av vinterförvaringsplatser i Ladan.

Styrelsen har under året jobbat med en långsiktig plan för Samfällighetens utveckling, Ytterby 2022. Styrelsen kommer att presentera denna långsiktiga plan för underhåll och utveckling av Ytterby på årsmötet, för att få synpunkter på denna plan.

Bifogat finns också förslag på arrendeavtal för utarrendering av den gamla ladan (“Uhlins lada”) som föreningen äger. Beslut om godkännande av detta arrendeavtal är en punkt på årsmötet.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.