Påminnelse om Årsmöte, söndagen den 16 juni!

Varmt välkommen på Årsmöte, söndagen den 16 juni kl. 10.00, i Ladan.

Förutom det sedvanliga årsmötet kommer styrelsen att presentera lite tankar och idéer inför framtiden som går under arbetsnamnet YTTERY 2022. Styrelsen önskar presentera detta arbetsmaterial för att få feedback från medlemmarna om prioriterade åtgärder/aktiviteter/förbättringar, främst inför planerings och budgetarbetet 2020, men er feedback kan också påverka prioriteringar under resten av 2019. Ju fler som kan deltaga på mötet, desto bättre således.

VÄLKOMMEN!