Renovering av sjösättningsrampen i småbåtshamnen

Enligt beslut på samfällighetens årsstämma i juni 2019 renoveras sjösättningsrampen i vår småbåtshamn under tiden 21/10  – 1/11 2019 och den kan då inte användas. Vissa delar av parkerings­utrymmena på båda sidor av rampen kommer också att tas i anspråk som arbets-och lagringsutrymme för detta arbete. Vid årsskiftet ändras också koden (se utskick i samband med fakturering) Om du har inloggning finns koden på medlemssidorna -> hamnen.

Om frågor, kontakta Stefan Carlstedt.

Sjösättningsrampen i småbåtshamnen är avsedd för fastighetsägare i Ytterby fritidsområde. Den är låst för att förhindra användning av utomstående. Kod finns på föreningens hemsida. Kättingen ska vara låst när rampen lämnas. Meddela eventuella skador på ramp och låsanordning till bryggansvarig eller till styrelsemedlem.

Utomstående kan medges använda rampen mot en kostnad på 100:-. Koden skall inte delges utomstående. Boende i vårt område som vill låta någon använda rampen skall själv låsa upp och låsa igen hänglåset eller kontakta någon i styrelsen eller bryggansvarig och har också själv ansvar för att våra regler för hamnen följs av användaren.

Beloppet 100:- betalas in till Ytterby Samfällighetsförenings plusgirokonto 424471-1 med angivande av ändamål och avsändare.

Det finns ingen generell rättighet för utomstående att använda rampen.