Påminnelse – Städdag på lördag kl. 10.00!

Vi träffas vid pumphuset nu på lördag kl. 10.00 för höstens städdag. Som vanligt finns det mycket att göra: Snökäppar skall sättas ut, potthål lagas, bryggor, gungor, m.m. tas in, slyröjning, släpa ris och uppsnyggning av vårt fina område. Visst måleriarbete på pumphus, m.m. skall ske om vädret tillåter. Vi har också fått hjälp med att röja hela vår vackra ekbacke mitt emot Stubbgärdsvägen, för att lyfta fram de stora och vackra ekarna. Vi har dock mycket sly att samla ihop där på arbetsdagen. Det har också utförts maskinell slyröjning efter våra gemensamma vägar där visst manuellt efterarbete krävs. Vi hoppas också hinna med att börja röja promenadvägen mellan Pålsviken och Jungfruhamnsvägen. Vi behöver också fortsätta att snygga till området kring vår ristipp.

Medtag slyröjningsverktyg, handsågar och andra handverktyg. Flera bilar med släp behövs också.

Efter städdagen, klockan 13.00, inbjuds till korv och samvaro hos ordförande på Fastersuddevägen 2. I samband med korven blir det mer information och diskussion om kommande åtgärder, bl.a. besiktning efter fibergrävning, skogsröjning kring Flatvarpsvägen, förslag till ny detaljplan, reparation av sjösättningsramp, m.m.

Välkommen!