Ny detaljplan antagen

Västerviks kommun har antagit det förslag till ny detaljplan som omfattar delar av Ytterby Samfällighet samt Runnkalen. Förslaget har varit ute på samråd och de synpunkter som inkommit har besvarats men utan att några större förändringar gjorts.

Samfälligheten anförde synpunkter att bland annat de förändringar i byggyta som föreslogs i förslaget även borde gälla för övriga fastigheter inom samfälligheten. Västerviks kommun svarar att det inte är ovanligt med flera detaljplaner inom en samfällighet och att det inte finns någon praxis som säger att likartade regler måste gälla. För att få möjlighet även till utökad byggyta för de fastigheter som inte berörs av beslutad detaljplan måste en ansökan skickas till kommunen. Sedan görs en prövning om detaljplanen som omfattar den/de fastigheter som ansökt ska ändras.