Städdag – Lördag 16 maj, kl. 10.00-13.00 (Om “Corona-krisen” tillåter)

Vårens städdag är planerad till lördagen den 16 maj kl. 10.00-13.00. Samling vid pumphuset. Som vanligt är det mycket som skall göras och iordningställas innan sommaren, varför vi hoppas se minst en person per fastighet på städdagen.

Om gemensam städdag inte är möjligt/lämpligt p.g.a. Corona-krisen, kommer arbetsuppgifter publiceras via hemsida och på anslagstavlor. Arbetsuppgifterna kan sedan utföras när som helst av en eller två personer för att minska risken för smittspridning.

Styrelsen återkommer med mer information när städdagen närmar sig.