Uthyrning av båtplatser

Tyvärr överskrider efterfrågan på båtplatser tillgången i vår hamn. Samtidigt är det många fastighetsägare som inte utnyttjar sin båtplats. Därför finns nu möjlighet att på hemsidan annonsera både önskemålet att hyra en båtplats respektive hyra ut en plats som inte används. Överenskommelse om uthyrning (avtal, betalning etc) hanteras i enskild uppgörelse mellan uthyrare och den som hyr. Föreningen vill med denna funktion förenkla för fastighetsägare som önskar hyra/hyra ut sin båtplats.

Du hittar sidan för uthyrning/önskar hyra under menyn Medlemssidor. Du måste vara inloggad för att ha tillgång till funktionen. Endast de som har konto på hemsidan kan utnyttja och se funktionen och publicerad information.

Observera att det inte är tillåtet att sälja sin båtplats till annan fastighetsägare. Därför finns ingen funktion för intresseanmälan av detta. Inte heller om du är intresserad att köpa/byta båtplats. I dessa fall ska du ta kontakt med hamnansvarig.