Rekord! Ca 100 personer städade! Några kvarvarande uppgifter!

Trots Corona-pandemin, är vi ca 100 personer som städat och arbetat hårt i vårt område, ca 70 på städdagen och ca 30 före städdagen. Detta är nytt rekord och väldigt positivt och bra med tanke på Corona. Nu är bl.a. alla bryggor oljade, badbryggor på plats liksom spången till lilla ön vid badet som slitit sig. 60 m3 sand i barnbadet utspritt, toaletter städade, gungor och fotbollsplanen är klar. Stigen Stubbgärdsvägen till ladan rensad, korsningen Stubbgärdsvägen-Fastersuddevägen rensad, skogsstigen från Pålsviken till Jungfruhamnsvägen rensad och utmärkt. Alla vägskyltar tvättade, vissa vägskyltar utbytta, nya skyltar Lasthagen respektive Ytterby uppsatta vid Flatvarpsvägen och potthål är lagade. Det enskilt största arbetet var att rensa området efter Flatvarpsvägen, från Ytterby 1-skylten till infarten Lasthagen efter den gallring som skett. Ett 25-tal personer jobbade med detta.

Det finns dock lite arbete kvar för er som inte kunde vara med på städdagen eller för er som har tid och lust att jobba lite mer. Kvarvarande arbetsuppgifter: Några personer med bil och släpvagn skulle behöva plocka upp det ris som skogsmaskinens gripklor inte fick upp eller tappat, både efter Flatvarpsvägen och efter Ytterbyvägen. Lite sly finns att röja efter infarterna till Ytterby och Lasthagen liksom i området från hamnen till barnbadet. Gräset i hamnen samt vid spångarna på väg till barnbadet behöver också slås.

Ett stort tack till alla som jobbat så hårt i veckan och i helgen för att underhålla och utveckla Ytterby, vårt paradis!

Årsmötet flyttat till sön 2:e augusti

På grund av rådande läge med Corona har styrelsen beslutat att skjuta på utlyst årsmöte. Nytt datum är söndagen den 2:e augusti, kl 10. Mötet kommer, om möjligt, att hållas utomhus. Om inte läget avseende smittspridningsrisker förändrats rekommenderar styrelsen endast en deltagare per fastighet.

Beslutet har föregåtts av kontakter och inhämtad information från Riksföreningen för enskilda vägar (där samfälligheten är medlem), och deras rekommendationer hur årsmöten ska hanteras. Det är styrelsens åsikt att ett genomförande av årsmötet i juni (som planerat) skulle inneburit ett flertal restriktioner som inte är förenligt med den rätt till insyn och inflytande som medlemmarna i samfälligheten har rätt till.

/Styrelsen

Arbetsdagen den 16 maj genomförs, men “Corona-anpassad”

På grund av Corona-pandemin kommer vårens arbetsdag att få ett annat upplägg än normalt:

 • Tre samlingar: 09.30, 10.00 och 10.30 (För att säkerställa <50 personer/samling)
 • Ingen gemensam avslutning med korv med bröd hos ordförande, p.g.a. smittorisken
 • Möjlighet till enskilt arbete redan nu, alternativt efter städdagen, för den som föredrar att inte träffa andra. Enskilt arbete också för den som inte kan deltaga på städdagen. Se arbetsuppgifter nedan.

Arbetsuppgifter – som även kan utföras redan nu, för den som inte vill deltaga på städdagen

 • 60 m3 sand i barnbadet fördelas på hela stranden (medtag skottkärra och skyffel)
 • Uppsnyggning kring Flatvarpsvägen och Ytterbyvägen efter slyröjning och trädfällning. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo.
 • Släpa och köra bort ris, hörnet Fastersuddevägen – Sandgärdsvägen
 • Slyröjning vid gångvägen från Stubbgärdsvägen till vår lada.
 • Laga potthål (Bil med släpkärra behövs)
 • Tvätta vägskyltar
 • Olja bryggor (Bryggansvariga ansvarar för detta och ordnar 2 man per brygga)
 • Rensa sly i hamnområdet och på hela området ut till badet
 • Gungor och fotbollsnät sätts ut, städning av två toaletter
 • Bryggor och badstegar sätts på plats
 • Ristippen: Skogen kring ristippen rensas från grenar och nedfallna träd. Denna grupp tömmer också ris från bilar med släp på städdagen.
 • Infarterna till Lasthagen och Ytterby: Slyröjning, kvista grenar och snygga till

Ytterby är ett fantastiskt fritidshusområde, men det krävs mycket arbete för att underhålla och utveckla vårt område. Varje fastighet bör bidraga med minst en person. Förra året var vi 90 personer och i år hoppas vi på total 100 deltagare, på arbetsdagen eller som utför enskilt arbete, vilket vore nytt rekord!

Styrelsen vill också påminna om att arbetsdagen är till för föreningsgemensamma arbetsuppgifter. Arbeten kopplade till enskilda vägar görs efter kallelse från vägansvarig.

Medtag: Handsåg, grensax, kratta, skottkärra, etc. och vi behöver bilar med släpkärror.

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du genomfört något av ovanstående arbeten innan städdagen (mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

STYRELSEN