Arbetsdagen den 16 maj genomförs, men “Corona-anpassad”

På grund av Corona-pandemin kommer vårens arbetsdag att få ett annat upplägg än normalt:

 • Tre samlingar: 09.30, 10.00 och 10.30 (För att säkerställa <50 personer/samling)
 • Ingen gemensam avslutning med korv med bröd hos ordförande, p.g.a. smittorisken
 • Möjlighet till enskilt arbete redan nu, alternativt efter städdagen, för den som föredrar att inte träffa andra. Enskilt arbete också för den som inte kan deltaga på städdagen. Se arbetsuppgifter nedan.

Arbetsuppgifter – som även kan utföras redan nu, för den som inte vill deltaga på städdagen

 • 60 m3 sand i barnbadet fördelas på hela stranden (medtag skottkärra och skyffel)
 • Uppsnyggning kring Flatvarpsvägen och Ytterbyvägen efter slyröjning och trädfällning. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo.
 • Släpa och köra bort ris, hörnet Fastersuddevägen – Sandgärdsvägen
 • Slyröjning vid gångvägen från Stubbgärdsvägen till vår lada.
 • Laga potthål (Bil med släpkärra behövs)
 • Tvätta vägskyltar
 • Olja bryggor (Bryggansvariga ansvarar för detta och ordnar 2 man per brygga)
 • Rensa sly i hamnområdet och på hela området ut till badet
 • Gungor och fotbollsnät sätts ut, städning av två toaletter
 • Bryggor och badstegar sätts på plats
 • Ristippen: Skogen kring ristippen rensas från grenar och nedfallna träd. Denna grupp tömmer också ris från bilar med släp på städdagen.
 • Infarterna till Lasthagen och Ytterby: Slyröjning, kvista grenar och snygga till

Ytterby är ett fantastiskt fritidshusområde, men det krävs mycket arbete för att underhålla och utveckla vårt område. Varje fastighet bör bidraga med minst en person. Förra året var vi 90 personer och i år hoppas vi på total 100 deltagare, på arbetsdagen eller som utför enskilt arbete, vilket vore nytt rekord!

Styrelsen vill också påminna om att arbetsdagen är till för föreningsgemensamma arbetsuppgifter. Arbeten kopplade till enskilda vägar görs efter kallelse från vägansvarig.

Medtag: Handsåg, grensax, kratta, skottkärra, etc. och vi behöver bilar med släpkärror.

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du genomfört något av ovanstående arbeten innan städdagen (mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

STYRELSEN