Årsmötet flyttat till sön 2:e augusti

På grund av rådande läge med Corona har styrelsen beslutat att skjuta på utlyst årsmöte. Nytt datum är söndagen den 2:e augusti, kl 10. Mötet kommer, om möjligt, att hållas utomhus. Om inte läget avseende smittspridningsrisker förändrats rekommenderar styrelsen endast en deltagare per fastighet.

Beslutet har föregåtts av kontakter och inhämtad information från Riksföreningen för enskilda vägar (där samfälligheten är medlem), och deras rekommendationer hur årsmöten ska hanteras. Det är styrelsens åsikt att ett genomförande av årsmötet i juni (som planerat) skulle inneburit ett flertal restriktioner som inte är förenligt med den rätt till insyn och inflytande som medlemmarna i samfälligheten har rätt till.

/Styrelsen