Rekord! Ca 100 personer städade! Några kvarvarande uppgifter!

Trots Corona-pandemin, är vi ca 100 personer som städat och arbetat hårt i vårt område, ca 70 på städdagen och ca 30 före städdagen. Detta är nytt rekord och väldigt positivt och bra med tanke på Corona. Nu är bl.a. alla bryggor oljade, badbryggor på plats liksom spången till lilla ön vid badet som slitit sig. 60 m3 sand i barnbadet utspritt, toaletter städade, gungor och fotbollsplanen är klar. Stigen Stubbgärdsvägen till ladan rensad, korsningen Stubbgärdsvägen-Fastersuddevägen rensad, skogsstigen från Pålsviken till Jungfruhamnsvägen rensad och utmärkt. Alla vägskyltar tvättade, vissa vägskyltar utbytta, nya skyltar Lasthagen respektive Ytterby uppsatta vid Flatvarpsvägen och potthål är lagade. Det enskilt största arbetet var att rensa området efter Flatvarpsvägen, från Ytterby 1-skylten till infarten Lasthagen efter den gallring som skett. Ett 25-tal personer jobbade med detta.

Det finns dock lite arbete kvar för er som inte kunde vara med på städdagen eller för er som har tid och lust att jobba lite mer. Kvarvarande arbetsuppgifter: Några personer med bil och släpvagn skulle behöva plocka upp det ris som skogsmaskinens gripklor inte fick upp eller tappat, både efter Flatvarpsvägen och efter Ytterbyvägen. Lite sly finns att röja efter infarterna till Ytterby och Lasthagen liksom i området från hamnen till barnbadet. Gräset i hamnen samt vid spångarna på väg till barnbadet behöver också slås.

Ett stort tack till alla som jobbat så hårt i veckan och i helgen för att underhålla och utveckla Ytterby, vårt paradis!