Förslag om planändring för ökad byggnadsyta i Ytterby

Fastighetsägare i Ytterby Samfällighetsförening har fått brev från Västerviks kommun med förslag om planändring innebärande ökade byggnadsytor för husen i vårt område.

I höstas fattade kommunen beslut om ökade byggnadsytor för bl a Runnkalen och del av fastigheten Ytterby 1:19, nämligen fastigheterna på Fastersuddevägen och del av Jungfruhamnsvägen.

Styrelsen för samfälligheten begärde då dels i skriftligt yttrande till kommunen dels i telefon­­kon­tak­ter bl a att planbestämmelserna skall vara lika i hela området. Vårt skriftliga yttrande infördes på denna hemsida den 27/9 2019 och finns att läsa där.

Kommunen har tillmötesgått vårt önskemål och avser att låta ovan nämnda beslutade regler gälla hela Ytterby 1:19 dvs alla fastigheter inom samfälligheten.

Eftersom styrelsen begärt detta kommer styrelsen att tillstyrka kommunens förslag. Fastighetsägarna i Ytterby är emellertid inte bundna av detta utan har naturligtvis rätt att till kommunen ställa frågor och framföra sin egen uppfattning, vilket framgår av brevet från kommunen.

Detaljer i ärendet finns att läsa på Västerviks kommuns hemsida.

Om det finns frågor till styrelsen var snäll kontakta Stefan Carlstedt (kontaktuppgifter visas endast för inloggade).

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.