Påminnelse: Anmäl dig till föreningsstämman

Påminnelse att vi i år har anmälan till föreningsstämman. Anmälan SENAST onsdagen den 29:e juli. Se tidigare utskickad anmälningsblankett. Du hittar alla dokument rörande stämman på våra medlemssidor under Föreningsstämma2020 (inloggning krävs).

På grund av pågående pandemi kommer årets stämma att hållas utomhus (vid Ladan). Detta även om det regnar. Klä dig efter väderlek. Tänk också på att komma i tid så att vi kan pricka av närvarande innan vi startar mötet.

Då vi kommer att placera ut stolar på grusplanen utanför Ladan kommer det inte att gå att parkera bilar där. Gå eller cykla istället.

/Styrelsen

Ny volleybollplan – Invigning och turnering – Lördagen den 25 juli!

Ungdomar i Ytterby har på ett mycket förtjänstfullt sätt jobbat hårt med att bygga en volleybollplan, bredvid vår fotbollsplan. Själva planen har byggts helt ideellt utan kostnad för samfälligheten. Föreningen har dock bekostat nät och bollar. Ett stort tack till ungdomar och föräldrar som deltagit i arbetet och ett speciellt tack till Henry Larsson som ställt upp med liten grävmaskin. Ett 100-tal personer i alla åldrar har redan provspelat. Bollar ligger i en låda vid planen och alla är välkomna att spela när som helst.

Träning och matcher, tisdagar, torsdagar och söndagar kl. 15.00 (före jympan)Alla är välkomna att träna och spela kl. 15.00 på tisdagar, torsdagar och söndagar, dvs före jympan. Lite träning och sedan delar vi upp lag och spelar.

Invigning och volleybollturnering – Lördagen den 25 juli – Anmäl ett lag!Våra ungdomar inbjuder till invigning och volleybollturnering, lördag den 25 juli, med start ca 10.00 och finaler kl. 17.00! Tag gärna med lite picknick och komma och heja fram ditt lag!

Antal personer i ett lag: Ett lag skall bestå av minst 4 personer och max 8 personer, varav max 6 personer får spela samtidigt, dvs 2 är avbytare. Vi ser gärna att varje gata i Ytterby/Lasthagen ställer upp med minst ett lag. Om minst tre spelare bor på gatan räknas det som ett gatulag och kan ta namnet Jungfruhamnsgatan 1, 2, 3 osv. Dock inget krav att det är ett gatulag.

Ålder: ca 8  – 70 år. (Folkhälsomyndighetens rekommendation). Gärna mixade lag. Tre generationer i ett lag ger tre bonuspoäng till laget (Startar med 3-0 i ledning)!

Tävlingsform: Varje match spelas som bäst av 3 set, varje set till 11. Poäng på varje boll. Ett set måste dock finnas med två poäng. Total matchtid, max 15 minuter då matchen bryts och den som har flest poäng vinner matchen. Fullständiga tävlingsregler kommer finnas tillgängliga vid turneringens start.

Anmälan till tävlingsledarna, Victor Christofferson och Gustav Carlenius, senast torsdag 23 juli, per mail: Victor.christofferson@gmail.com eller telefon: 0703-354125. Anmälan skall innehålla: Lagets namn, namn på lagledare, mailadress och telefonnummer.

Max antal lag: 16 lag (först till kvarn….)

Spelschema: Sätts upp på stora anslagstavlan samt på fotbollsplanen, från 12.00, fredagen den 24 juli.

Varmt välkomna önskar Victor Christofferson och Gustav Carlenius, m.fl. ungdomar

 

Ordningsregler för vägar, hamn, vatten, m.m. i Ytterby

Styrelsen har mottagit flera synpunkter och frågor gällande nedanstående områden och vi vill påminna om de ordningsregler samt den vett och etikett som gäller i vårt område, på vägar, i hamnen och på sjön:

Hastighetsbegränsning 30 km/timme på alla vägar
Observera att hastighetsbegränsningen är 30 km/timme, ända från infarterna från Flatvarpsvägen och på hela vårt område. Tänk på att många barn cyklar i vårt område. Vid torrt väder, kör extra sakta förbi fastigheter nära vägen, då dammet är ett problem.

Hänsyn efter kl. 22.00
Tänk på att visa hänsyn till andra inom vårt område genom att avstå högljudda aktiviteter, både på land och till sjöss, speciellt efter kl. 22.00 på kvällarna. Vi har alla olika dygnsrytm och vissa vill sova vid 22-tiden. Tänk även på att inte störa tidigt på morgonen, då andra vill sova.

Max 3 knop i hela hamnområdet
Observera att 3 knop gäller i hela vårt hamnområde, ända från ”kanalens” början i Vedudden, genom bryggområdet och förbi barnbadet. Respektera 3 knops-skyltarna och gasa inte på förrän du passerat skyltarna. Det finns många skäl till 3 knop, bl.a. slitage på kanalbankarna vilket kan leda till dyra muddringsbehov, slitage på bryggor och bommar vid ständiga vågor, olycksrisker, m.m.. Om du håller 3 knop skall inte båtarna i hamnen gunga av din båts vågor. OBS! Det har observerats att flera båtförare ej respekterar ovan hastighetsbegränsning och klagomål har inkommit från båtägare och boende i närheten av hamnen.

Allmänna ordningsregler för båtar och vattenskoters
Observera att förare av både båtar och vattenskoters, oavsett båtens storlek skall vara insatta i och följa de lagar och säkerhetsregler som gäller på sjön avseende bl.a.; hastighetsbegränsningar, väjningsregler, nykterhetsregler, att inte störa människor, djur och natur, t.ex. inte köra inom 100 m från fågelskyddsområden under den tid då landstigning inte får ske.

Enligt den svenska Vattenskoterförordningen gäller 15 års åldersgräns för att få framföra en vattenskoter och vattenskoters får endast framföras i allmän farled med kortast väg från vår hamn till farled.

Klagomål har framförts från boende på Runnkalen och i Ytterby, avseende områdena Pålsviken och fjärden söder om Runnkalen, där vattenskidbåtar och vattenskoters ligger och kör runt i ”flera timmar” i taget, och därmed stör de boende. Tänk på detta och använd andra områden för vattenskidåkning eller begränsa tiden.

Via dessa två länkar  https://www.svedea.se/vattenskoterforsakring/saker-vattenskoterkorning och https://www.atlantica.se/skepparguiden/sjosakerhet/  finner du värdefull information där ansvarsfullt framförande av båtar och vattenskoters på våra vatten sammanfattas. Källor bl.a. Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Du kan även finna information på hemsidor hos andra försäkringsbolag.

Inga båtar/vattenskoters vid badplatser
Det är absolut förbjudet att köra med båt eller vattenskoter nära våra badplatser. Tänk också på att enstaka personer simmar från vår badplats till Pålshällarna och därmed passerar infarten mot Ytterby, där många kommer med hög fart.

Observera att bad vi bryggorna i hamnen är förbjudet för att minimera olycksrisk. Det är också förbjudet att hoppa från bommar och att springa på andras båtar. Bad vid brygga 1 där en badstege finns uppsatt är dock tillåtet.

Styrelsen

Kallelse, dagordning och material till Föreningsstämman 2/8, distribuerat per post och på hemsida

Föreningsstämma i Ytterby Samfällighet 1, kommer som tidigare meddelats att hållas den 2 augusti, kl. 10.00-ca 12.00, utanför föreningens lada.

Samtliga medlemmar kommer under denna vecka att få Kallelse, Dagordning och Bilagor, totalt 25 sidor, distribuerat per post till sin hemadress. Då Föreningsstämman, på grund av Corona-pandemin, kommer att hållas utomhus och inga bilder kan visas på bildskärm, ber vi alla att ta med allt utskickat material till stämman.

Då en föreningsstämma räknas som en privat tillställning kan mötet hållas även om vi blir fler än 50 personer (ref Riksförbundet för enskilda vägar). På grund av pandemin rekommenderar vi en representant per fastighet. Om du/ni inte har möjlighet att deltaga, så finns det möjlighet att ge en fullmakt till någon som är närvarande på stämman. Denna person kan då rösta för din räkning. Då styrelsens uppgift är att genomföra de aktiviteter som en majoritet av medlemmarna önskar, är det viktigt att du närvarar på stämman personligen, eller via fullmakt. Denna stämma är det ovanligt många saker att diskutera och rösta om. För att bättre kunna planera för stämman skall en föranmälan ske. Se mer information i  utskicket eller på hemsidan.

Allt utskickat material, samt även Årsbokslut 2019-2020, Revisionsberättelse och Debiteringslängd, finns också tillgängligt på vår hemsida, Ytterby.info/Medlemssidor/Föreningsstämma 2020. Du måste dock logga in för att kunna läsa materialet. Allt material inför stämman finns också tillgängligt hos vår kassör, Johan Hultman.

Välkommen på Föreningsstämman!

STYRELSEN