Sammfällighetens svar avseende ändrade planbestämmelser

Samfälligheten har nu svarat Västerviks kommun angående förslaget att ändra planbestämmelser för fastigheterna Ytterby 1:19 m.fl.

Du som är medlem i samfälligheten hittar svaret på våra medlemssidor under “Stadgar, protokoll, dokument”.