Kallelse, dagordning och material till Föreningsstämman 2/8, distribuerat per post och på hemsida

Föreningsstämma i Ytterby Samfällighet 1, kommer som tidigare meddelats att hållas den 2 augusti, kl. 10.00-ca 12.00, utanför föreningens lada.

Samtliga medlemmar kommer under denna vecka att få Kallelse, Dagordning och Bilagor, totalt 25 sidor, distribuerat per post till sin hemadress. Då Föreningsstämman, på grund av Corona-pandemin, kommer att hållas utomhus och inga bilder kan visas på bildskärm, ber vi alla att ta med allt utskickat material till stämman.

Då en föreningsstämma räknas som en privat tillställning kan mötet hållas även om vi blir fler än 50 personer (ref Riksförbundet för enskilda vägar). På grund av pandemin rekommenderar vi en representant per fastighet. Om du/ni inte har möjlighet att deltaga, så finns det möjlighet att ge en fullmakt till någon som är närvarande på stämman. Denna person kan då rösta för din räkning. Då styrelsens uppgift är att genomföra de aktiviteter som en majoritet av medlemmarna önskar, är det viktigt att du närvarar på stämman personligen, eller via fullmakt. Denna stämma är det ovanligt många saker att diskutera och rösta om. För att bättre kunna planera för stämman skall en föranmälan ske. Se mer information i  utskicket eller på hemsidan.

Allt utskickat material, samt även Årsbokslut 2019-2020, Revisionsberättelse och Debiteringslängd, finns också tillgängligt på vår hemsida, Ytterby.info/Medlemssidor/Föreningsstämma 2020. Du måste dock logga in för att kunna läsa materialet. Allt material inför stämman finns också tillgängligt hos vår kassör, Johan Hultman.

Välkommen på Föreningsstämman!

STYRELSEN