Påminnelse: Anmäl dig till föreningsstämman

Påminnelse att vi i år har anmälan till föreningsstämman. Anmälan SENAST onsdagen den 29:e juli. Se tidigare utskickad anmälningsblankett. Du hittar alla dokument rörande stämman på våra medlemssidor under Föreningsstämma2020 (inloggning krävs).

På grund av pågående pandemi kommer årets stämma att hållas utomhus (vid Ladan). Detta även om det regnar. Klä dig efter väderlek. Tänk också på att komma i tid så att vi kan pricka av närvarande innan vi startar mötet.

Då vi kommer att placera ut stolar på grusplanen utanför Ladan kommer det inte att gå att parkera bilar där. Gå eller cykla istället.

/Styrelsen