Städdag 19 september – Corona-anpassad

På grund av Corona-pandemin kommer höstens arbetsdag att ha följande upplägg:

 • Två samlingar: 09.30 och 10.00 (För att säkerställa <50 personer/samling) Information från styrelsen vid samlingarna.
 • Ingen gemensam avslutning med korv och bröd hos ordförande, p.g.a. smittorisken
 • Möjlighet till enskilt arbete redan nu, alternativt efter städdagen, för den som föredrar att inte träffa andra. Enskilt arbete också för den som inte kan deltaga på städdagen. Se arbetsuppgifter nedan.

Arbetsuppgifter – som även kan utföras redan nu, för den som inte vill deltaga på städdagen

 • Uppsnyggning kring Flatvarpsvägen efter slyröjning. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo.
 • Laga potthål (Bil med släpkärra behövs)
 • Vägpinnar placeras ut
 • Klippa/slå gräs i hamnområdet samt rensa sly på hela området ut till badet
 • Rensa sly kring fotbollsplanen
 • Gungor, fotbollsnät och volleybollnät tas in.
 • Infarterna till Lasthagen och Ytterby: Slyröjning, kvista grenar och snygga till
 • Slyröjning stora diket utmed Jungfruhamnsvägen
 • På städdagen
 • Ristippen: Skogen kring ristippen rensas från grenar och nedfallna träd. Denna grupp tömmer också ris från bilar med släp på städdagen.
 • Bryggor och badstegar tas upp

Varje fastighet bör bidraga med minst en person, på städdagen eller genom enskilt arbete. Vi hoppas på 100 deltagare totalt! Vi önskar speciellt att några personer kan köra slyröjning med maskin före städdagen, så att vi på städdagen kan släpa ris. V.v. kontakta ordförande.

Styrelsen vill också påminna om att arbetsdagen är till för föreningsgemensamma arbetsuppgifter. Arbeten kopplade till enskilda vägar görs efter kallelse från vägansvarig.

Medtag: Handsåg, grensax, kratta, skottkärra, etc. och vi behöver flera bilar med släpkärror.

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du genomfört något av ovanstående arbeten innan städdagen (mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

STYRELSEN

Träningsredskap – Snart sätter vi igång!

Hej! Som de flesta vet har Föreningsstämman med stor majoritet godkänt byggandet av träningsredskap vid fotbollsplanen, baserat på ideellt arbete och finansiering. Efter färdigställande kommer Samfälligheten övertaga ägandet och underhåll av redskapen.

Mycket glädjande är att Måns (Karl Olsas väg 17) tagit på sig att vara byggledare. Förberedande markarbete har påbörjats med hjälp av Henry (Fastersuddevägen 9) med grävmaskin och flera personer har arbetat med slyröjning och handgrävning. Ni som går förbi fotbollsplanen kan se att området är markerat med pinnar och det finns även pinnar som markerar ytan för respektive träningsredskap.

Marken ska jämnas till ytterligare av den jord som blir över från de hål som kommer grävas för redskapen. Därefter ska markduk läggas på och ytan kommer täckas med bark för att det ska bli så säkert och snyggt som möjligt. De flesta redskapen kommer att beställas färdigtillverkade för att säkerställa att vi uppfyller alla regler och krav som gäller träningsredskap på gemensamma ytor. De redskap vi beställer kommer vara av lärkträ så att de smälter bra in i den omgivande naturen.

Innan vi kan ta nästa steg, att beställa träningsredskapen och gräva hålen, behöver vi samla in pengar så att vi vet hur många redskap vi kan beställa. Vi har öppnat ett bankkonto för detta och tänker oss att alla ni som vill och har möjlighet sätter in en summa. Vi hoppas på 1.000 kr per intresserad familj, men alla bidrag är naturligtvis välkomna, stora som små. Ni som har egna företag får gärna bidra med en större summa. För bidrag på minst 5.000 kr kommer vi att erbjuda möjlighet att sätta upp en skylt med namn eller företagsnamn. Vi kommer även söka sponsring från lokala företagare i närområdet.

Betalningsinformation: Flygblad med mer komplett information har distribuerats i alla brevlådor i Ytterby och Lasthagen, inkluderande bankkontonummer för inbetalning av ditt bidrag. Bankkontonummer kan även fås via sms till telefonnummer 070-1896205. Det går även bra att Swisha ditt bidrag till samma telefonnummer. V.v. märk din inbetalning med fastighetsbeteckning och/eller namn.

Betala gärna så fort som möjligt så att vi kan komma igång!

Projektgruppen genom Per (Fastersuddevägen 6)