Träningsredskap – Snart sätter vi igång!

Hej! Som de flesta vet har Föreningsstämman med stor majoritet godkänt byggandet av träningsredskap vid fotbollsplanen, baserat på ideellt arbete och finansiering. Efter färdigställande kommer Samfälligheten övertaga ägandet och underhåll av redskapen.

Mycket glädjande är att Måns (Karl Olsas väg 17) tagit på sig att vara byggledare. Förberedande markarbete har påbörjats med hjälp av Henry (Fastersuddevägen 9) med grävmaskin och flera personer har arbetat med slyröjning och handgrävning. Ni som går förbi fotbollsplanen kan se att området är markerat med pinnar och det finns även pinnar som markerar ytan för respektive träningsredskap.

Marken ska jämnas till ytterligare av den jord som blir över från de hål som kommer grävas för redskapen. Därefter ska markduk läggas på och ytan kommer täckas med bark för att det ska bli så säkert och snyggt som möjligt. De flesta redskapen kommer att beställas färdigtillverkade för att säkerställa att vi uppfyller alla regler och krav som gäller träningsredskap på gemensamma ytor. De redskap vi beställer kommer vara av lärkträ så att de smälter bra in i den omgivande naturen.

Innan vi kan ta nästa steg, att beställa träningsredskapen och gräva hålen, behöver vi samla in pengar så att vi vet hur många redskap vi kan beställa. Vi har öppnat ett bankkonto för detta och tänker oss att alla ni som vill och har möjlighet sätter in en summa. Vi hoppas på 1.000 kr per intresserad familj, men alla bidrag är naturligtvis välkomna, stora som små. Ni som har egna företag får gärna bidra med en större summa. För bidrag på minst 5.000 kr kommer vi att erbjuda möjlighet att sätta upp en skylt med namn eller företagsnamn. Vi kommer även söka sponsring från lokala företagare i närområdet.

Betalningsinformation: Flygblad med mer komplett information har distribuerats i alla brevlådor i Ytterby och Lasthagen, inkluderande bankkontonummer för inbetalning av ditt bidrag. Bankkontonummer kan även fås via sms till telefonnummer 070-1896205. Det går även bra att Swisha ditt bidrag till samma telefonnummer. V.v. märk din inbetalning med fastighetsbeteckning och/eller namn.

Betala gärna så fort som möjligt så att vi kan komma igång!

Projektgruppen genom Per (Fastersuddevägen 6)