Städdag 19 september – Corona-anpassad

På grund av Corona-pandemin kommer höstens arbetsdag att ha följande upplägg:

 • Två samlingar: 09.30 och 10.00 (För att säkerställa <50 personer/samling) Information från styrelsen vid samlingarna.
 • Ingen gemensam avslutning med korv och bröd hos ordförande, p.g.a. smittorisken
 • Möjlighet till enskilt arbete redan nu, alternativt efter städdagen, för den som föredrar att inte träffa andra. Enskilt arbete också för den som inte kan deltaga på städdagen. Se arbetsuppgifter nedan.

Arbetsuppgifter – som även kan utföras redan nu, för den som inte vill deltaga på städdagen

 • Uppsnyggning kring Flatvarpsvägen efter slyröjning. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo.
 • Laga potthål (Bil med släpkärra behövs)
 • Vägpinnar placeras ut
 • Klippa/slå gräs i hamnområdet samt rensa sly på hela området ut till badet
 • Rensa sly kring fotbollsplanen
 • Gungor, fotbollsnät och volleybollnät tas in.
 • Infarterna till Lasthagen och Ytterby: Slyröjning, kvista grenar och snygga till
 • Slyröjning stora diket utmed Jungfruhamnsvägen
 • På städdagen
 • Ristippen: Skogen kring ristippen rensas från grenar och nedfallna träd. Denna grupp tömmer också ris från bilar med släp på städdagen.
 • Bryggor och badstegar tas upp

Varje fastighet bör bidraga med minst en person, på städdagen eller genom enskilt arbete. Vi hoppas på 100 deltagare totalt! Vi önskar speciellt att några personer kan köra slyröjning med maskin före städdagen, så att vi på städdagen kan släpa ris. V.v. kontakta ordförande.

Styrelsen vill också påminna om att arbetsdagen är till för föreningsgemensamma arbetsuppgifter. Arbeten kopplade till enskilda vägar görs efter kallelse från vägansvarig.

Medtag: Handsåg, grensax, kratta, skottkärra, etc. och vi behöver flera bilar med släpkärror.

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du genomfört något av ovanstående arbeten innan städdagen (mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

STYRELSEN