Träningsredskap

Hej! Som vi tidigare informerat om godkände Föreningsstämman i somras med stor majoritet byggandet av träningsredskap vid fotbollsplanen, baserat på ideellt arbete och finansiering. Samfälligheten kommer övertaga ägandet och underhåll av redskapen efter färdigställande. Mer bakgrundsinformation finns i tidigare publicering 2020-08-13.

Stort tack för era bidrag! Det har nu gått en tid sedan vi påbörjade insamlingen av pengar avseende träningsredskapen. Vi har redan nu kommit en bra bit på vägen och det går att konstatera att intresset och viljan att vara med och bidra är riktigt stort bland medlemmarna i vår förening.  Tack alla ni som bidragit så här långt! Vi har dessutom flera givande diskussioner pågående med lokala företagare i närområdet, vilka alla ser oss i Ytterby som viktiga kunder för sin verksamhet. Vi kommer att presentera några av dessa inom kort. För att komma hela vägen in i mål med finansieringen hoppas vi att ytterligare några medlemmar och företagare vill vara med och bidra. Betalningsinformation enligt nedan.

Professionella träningsredskap i lärkträ! Vår byggledare Måns (Karl Olsas väg 17) är i full färd med byggplanerna. Vi kommer att påbörja ytterligare markarbeten inom kort och vill förvarna om att vi kommer gräva hål för fundamenten redan under september månad. Vi ska göra vårt yttersta att för att marken inte ska stå uppgrävd alltför länge. Vi kommer använda den uppgrävda jorden till att ytterligare jämna till marken. Idén är att ytlagret ska vara bark. Själva redskapen kommer vara av lärkträ för att smälta väl in i naturen, och de kommer levereras av en etablerad tillverkare av uteträningsredskap för att maximera funktion och säkerhet.

Betalningsinformation: Flygblad med mer komplett information har distribuerats i alla brevlådor i Ytterby och Lasthagen, inkluderande bankkontonummer för inbetalning av ditt bidrag. Bankkontonummer kan även fås via sms till telefonnummer 070-1896205. Det går även bra att Swisha ditt bidrag till samma telefonnummer. V.v. märk din inbetalning med fastighetsbeteckning och/eller namn.

Vi kommer informera mer om arbetet och status på arbetsdagen den 19 september. Hoppas vi ses där!

Projektgruppen genom Per (Fastersuddevägen 6)