Vattnet stängs av vecka 46 (9-13 november)!

Vintern och kylan närmar sig. Därför stängs vattnet av i vecka 46 (9-13/11). Under vintern kan man som vanligt hämta vatten vid våra pumphus. Numera finns belysning vid vattenutkasten.

Glöm inte att se över vattenledningar så att inte frysskador uppstår under vintern. Huvudventilen vid anslutning till fastigheten ska vara stängd under vintern.

Informationsbrev okt 2020

Styrelsen har beslutat att från och med nu ge ut ett återkommande informationsbrev till alla fastighetsägare. Informationsbrevet ersätter tidigare distribuerade protokoll och blir en sammanfattning efter varje möte gällande frågor av allmänt intresse. Det kommer också att ge en mer utökad information runt aktuella frågor än vad som ryms i ett beslutsprotokoll. Du hittar informationsbreven på samma ställe där tidigare distribuerade protokoll och dokument finns, nämligen på Medlemssidorna.

Informationsbrevet för oktober 2020 finns här (kräver inloggning)

Styrelsen