Extra arbetsdag flyttas till lördagen den 13 mars!

På grund av all snö i Ytterby och fortsatt utlovad kyla, flyttas den planerade extra arbetsdagen den 20 februari till lördagen den 13 mars kl. 10.00-13.00. Samling vid pumphuset i Ytterby. Medtag kaffe, dryck och korv, då vi avslutar med gemensam korvgrillning, dock med beaktande av Corona-restriktioner. Vi behöver även bilar med släpkärra.

Syftet med denna arbetsdag är att släpa och elda ris efter de planerade omfattande röjningarna pga granbarkborreskador, döda träd samt skadade träd/nedfallna tallgrenar pga snön. I möjligaste mån kör vi bort ris med bil och släpkärra till ristippen. Arbetet planeras främst att ske efter Flatvarpsvägen, bakom brevlådorna och gångvägen till badet,

Då vi har ett omfattande ideellt arbete framför oss hoppas vi att många ställer upp och hjälper till.

PS! Ordinarie arbetsdag kommer att hållas lördagen den 15 maj kl. 10.00-13.00!

Med vänlig hälsning

//STYRELSEN