Ytterby skogsvårdsplan – personer till referensgrupp sökes

Så som tidigare informerats om, pågår arbetet med att ta fram en reviderad skogsvårdsplan för Ytterby Samfällighets gemensamma mark. Syftet med skogsvårdsplanen är att beskriva en grundsyn för hur skogsvård skall bedrivas på våra gemensamma arealer. Arbetet leds av Magnus Olsson, skogsansvarig i styrelsen. Planen är att godkänna den reviderade skogsvårdsplanen vid Föreningsstämman i juni 2021. Inför stämman kommer den reviderade skogsvårdsplanen att tillhandahållas samtliga medlemmar via vår hemsida.

För att säkra en bred förankring av skogsvårdsplanen önskar styrelsen inhämta synpunkter från intresserade medlemmar och personer med skogskunnande, via en referensgrupp om ca 8 personer. Gruppen bör innehålla personer från olika delar av Ytterby-Lasthagen samt några personer med erfarenhet av skogsvård. Målet är att referensgruppen under april och maj månad skall ges möjlighet att ge återkoppling på och diskutera planen.

Följande personer ingår i dagsläget i referensgruppen:

  • Håkan Arbrandt, Jungfruhamnsvägen
  • Sten Johansson, Jungfruhamnsvägen
  • Hans Leoo, Stubbgärdsvägen
  • Markus Svensson, skogsförvaltare (externt inhyrd av samfälligheten för att sköta vår skog)

Vi söker nu ytterligare 3-4 personer till referensgruppen. Om du är intresserad av att deltaga i referensgruppen för den reviderade Skogsvårdsplanen för Ytterby Samfällighetsförening 1, var vänlig och kontakta:

Magnus Olsson

seolsmag@gmail.com

0733-998945

//STYRELSEN