Vatten till påsk!

Samfällighetens sommarvatten kommer att kopplas in till påskhelgen! Arbetet påbörjas redan på torsdag-fredag denna vecka och om inga oväntade problem dyker upp så har vi vatten redan till kommande helg. Detta kan dock inte garanteras.
Alla fastighetsägare uppmanas att kontrollera att ni inte har några öppna kranar som gör att vattnet står och läcker ut.

//Styrelsen

Lyckad städdag! Röjning efter Flatvarpsvägen startar!

Vi blev hela 50 personer som träffades i fint väder på den extra arbetsdagen i lördags!  Ett 10-tal ungdomar deltog och jobbade hårt. Väldigt mycket blev gjort, bl.a. eldades ris från Pålsviken till sandstranden och området bakom brevlådorna är nu rejält rensat och uppsnyggat. Vi hann även plocka upp hundratalet nedfallna tallgrenar efter Sandgärdsvägen.

Denna vecka startar arbetet med att ta ned granbarksborreskadade granar efter Flatvarpsvägen. När vi ändock har skogshuggare och skogsmaskiner på plats kommer vi att passa på att ta alla döda/dåliga träd samt göra en lätt gallring närmast vägen.  Skogsmaskiner kommer, när det torkat upp i skogen, att plocka så mycket ris som möjligt. En hel del manuellt arbete med risplockning kommer dock att återstå till städdagen den 15 maj.

//Styrelsen

PÅMINNELSE: Extra arbetsdag nu på lördag, 13 mars kl. 10-13

Styrelsen påminner om den extra arbetsdagen, nu på lördag (13/3) kl. 10.00-13.00. Samling vid pumphuset i Ytterby. Vi behöver även ett par bilar med släpkärra.

Medtag kaffe, dryck och korv, då vi avslutar med gemensam korvgrillning, dock med beaktande av Corona-restriktioner.

På grund av all snö som varit i Ytterby har åtgärder för att ta bort granbarkborreträd inte kunnat genomföras ännu. Fokus för denna arbetsdag blir därför att släpa och elda ris i området bakom brevlådorna, efter gångvägen till badet, där ett 10-tal döda träd tagits ned samt vid badstranden. På vårt område finns det också väldigt många nedfallna tallgrenar som blivit knäckta av snön. I möjligaste mån kör vi bort ris och grenar till ristippen. Om någon/några av Corona-skäl vill jobba enskilt, går det bra att börja dra ris och nedfallna grenar till närmaste väg alternativt till påbörjade eldplatser. Givetvis förutsätter eldning att vi har rätt vindriktning alternativt lätt vind.

Då vi har ett omfattande ideellt arbete framför oss så hoppas vi att många ställer upp och hjälper till.

PS! Ordinarie arbetsdag kommer att hållas lördagen den 15 maj kl. 10.00-13.00!

Vi ser fram emot trevlig samvaro!

//STYRELSEN