PÅMINNELSE: Extra arbetsdag nu på lördag, 13 mars kl. 10-13

Styrelsen påminner om den extra arbetsdagen, nu på lördag (13/3) kl. 10.00-13.00. Samling vid pumphuset i Ytterby. Vi behöver även ett par bilar med släpkärra.

Medtag kaffe, dryck och korv, då vi avslutar med gemensam korvgrillning, dock med beaktande av Corona-restriktioner.

På grund av all snö som varit i Ytterby har åtgärder för att ta bort granbarkborreträd inte kunnat genomföras ännu. Fokus för denna arbetsdag blir därför att släpa och elda ris i området bakom brevlådorna, efter gångvägen till badet, där ett 10-tal döda träd tagits ned samt vid badstranden. På vårt område finns det också väldigt många nedfallna tallgrenar som blivit knäckta av snön. I möjligaste mån kör vi bort ris och grenar till ristippen. Om någon/några av Corona-skäl vill jobba enskilt, går det bra att börja dra ris och nedfallna grenar till närmaste väg alternativt till påbörjade eldplatser. Givetvis förutsätter eldning att vi har rätt vindriktning alternativt lätt vind.

Då vi har ett omfattande ideellt arbete framför oss så hoppas vi att många ställer upp och hjälper till.

PS! Ordinarie arbetsdag kommer att hållas lördagen den 15 maj kl. 10.00-13.00!

Vi ser fram emot trevlig samvaro!

//STYRELSEN