Årsmötet flyttas till söndagen den 1 augusti!

På grund av rådande läge med Corona-pandemin så har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet. Nytt datum är söndagen den 1:a augusti, kl 10. Mötet kommer att hållas utomhus. Om inte läget avseende smittspridningsrisker förändrats rekommenderar styrelsen endast en deltagare per fastighet. Liksom förra året kommer det också finnas möjlighet att vara representerad via fullmakt.

Material och mer information inför stämman planeras att distribueras per post innan midsommar.

/Styrelsen

OBS! ARBETSDAGEN FLYTTAS TILL LÖRDAGEN DEN 5 JUNI!

Den planerade städdagen den 15 maj flyttas till lördagen den 5 juni, p.g.a. det allvarliga Coronaläget i både Kalmar län och Östergötlands län, där man uppmanar till “Personlig lockdown” från den 30 april!

 • Två samlingar den 5 juni: 09.00 eller 10.00 (För att minska antalet personer/samling)
 • Ingen gemensam avslutning med korv med bröd hos ordförande, p.g.a. smittorisken
 • Möjlighet till enskilt arbete redan nu, alternativt efter städdagen, för den som föredrar att jobba själv eller parvis. Se arbetsuppgifter nedan:

Arbetsuppgifter – som kan utföras redan nu

 • Barnbadet/sandstranden iordningsställs och städas. Medtag skottkärra, spade, kratta och grensax.
 • Uppsnyggning kring Flatvarpsvägen efter trädfällning. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten till Flatvarpsvägen. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo.
 • Slyröjning:
  • Ytterbyvägen, från Flatvarpsvägen till telestationen.
  • Karl Olsas vägslut till telestationen (nerför backen).
  • Gångvägen från Stubbgärdsvägen till vår lada.
  • Från infarten till fotbollsplanen, runt fotbollsplanen och ner till Pålsviken.
  • I hamnområdet och på hela området ut till badet
  • Kring ristippen, där närområdet rensas från nedfallna träd och grenar
  • Tallgrenar som gått av i vinter dras fram till närmaste väg.
  • Vid all slyröjning läggs riset i högar nära en väg, där skogsmaskin kan hämta.
 • Tvätta vägskyltar
 • Städning av två toaletter
 • Infarterna till Lasthagen och Ytterby: Slyröjning, kvista grenar och snygga till.

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du genomfört något av ovanstående arbeten innan städdagen(mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

Utegymmet: Den planerade invigningen av utegymmet den 15 maj skjuts också framåt. Utegymmet kommer dock att vara helt klart att användas från den 15 maj. Läs noga instruktionerna till respektive redskap innan du börjar nyttja dem!

MER INFO OM STÄDDAGEN KOMMER NÄR DET NÄRMAR SIG!

//STYRELSEN