OBS! ARBETSDAGEN FLYTTAS TILL LÖRDAGEN DEN 5 JUNI!

Den planerade städdagen den 15 maj flyttas till lördagen den 5 juni, p.g.a. det allvarliga Coronaläget i både Kalmar län och Östergötlands län, där man uppmanar till “Personlig lockdown” från den 30 april!

 • Två samlingar den 5 juni: 09.00 eller 10.00 (För att minska antalet personer/samling)
 • Ingen gemensam avslutning med korv med bröd hos ordförande, p.g.a. smittorisken
 • Möjlighet till enskilt arbete redan nu, alternativt efter städdagen, för den som föredrar att jobba själv eller parvis. Se arbetsuppgifter nedan:

Arbetsuppgifter – som kan utföras redan nu

 • Barnbadet/sandstranden iordningsställs och städas. Medtag skottkärra, spade, kratta och grensax.
 • Uppsnyggning kring Flatvarpsvägen efter trädfällning. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten till Flatvarpsvägen. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo.
 • Slyröjning:
  • Ytterbyvägen, från Flatvarpsvägen till telestationen.
  • Karl Olsas vägslut till telestationen (nerför backen).
  • Gångvägen från Stubbgärdsvägen till vår lada.
  • Från infarten till fotbollsplanen, runt fotbollsplanen och ner till Pålsviken.
  • I hamnområdet och på hela området ut till badet
  • Kring ristippen, där närområdet rensas från nedfallna träd och grenar
  • Tallgrenar som gått av i vinter dras fram till närmaste väg.
  • Vid all slyröjning läggs riset i högar nära en väg, där skogsmaskin kan hämta.
 • Tvätta vägskyltar
 • Städning av två toaletter
 • Infarterna till Lasthagen och Ytterby: Slyröjning, kvista grenar och snygga till.

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du genomfört något av ovanstående arbeten innan städdagen(mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

Utegymmet: Den planerade invigningen av utegymmet den 15 maj skjuts också framåt. Utegymmet kommer dock att vara helt klart att användas från den 15 maj. Läs noga instruktionerna till respektive redskap innan du börjar nyttja dem!

MER INFO OM STÄDDAGEN KOMMER NÄR DET NÄRMAR SIG!

//STYRELSEN

Utegymmet, klart att användas!

Som många har noterat har det nu kommit på flis på marken vid utegymmet som nu äntligen är färdigställt efter hårt arbete med många som hjälpt till att kratta och skyffla under påskhelgen. De som vill kan nu börja använda träningsredskapen. Observera att all träning sker på egen risk, och att det är viktigt att följa anvisningarna på träningsredskapen. De är endast avsedda för vuxna och ungdomar. Barn ska vara över 140 cm. Den officiella invigningen sker på städdagen den 15/5. Mer information kommer!

Hälsningar från projektgruppen för utegymmet!

Vatten till påsk!

Samfällighetens sommarvatten kommer att kopplas in till påskhelgen! Arbetet påbörjas redan på torsdag-fredag denna vecka och om inga oväntade problem dyker upp så har vi vatten redan till kommande helg. Detta kan dock inte garanteras.
Alla fastighetsägare uppmanas att kontrollera att ni inte har några öppna kranar som gör att vattnet står och läcker ut.

//Styrelsen

Lyckad städdag! Röjning efter Flatvarpsvägen startar!

Vi blev hela 50 personer som träffades i fint väder på den extra arbetsdagen i lördags!  Ett 10-tal ungdomar deltog och jobbade hårt. Väldigt mycket blev gjort, bl.a. eldades ris från Pålsviken till sandstranden och området bakom brevlådorna är nu rejält rensat och uppsnyggat. Vi hann även plocka upp hundratalet nedfallna tallgrenar efter Sandgärdsvägen.

Denna vecka startar arbetet med att ta ned granbarksborreskadade granar efter Flatvarpsvägen. När vi ändock har skogshuggare och skogsmaskiner på plats kommer vi att passa på att ta alla döda/dåliga träd samt göra en lätt gallring närmast vägen.  Skogsmaskiner kommer, när det torkat upp i skogen, att plocka så mycket ris som möjligt. En hel del manuellt arbete med risplockning kommer dock att återstå till städdagen den 15 maj.

//Styrelsen