Tillfälligt problem med sommarvattnet i Ytterby!

Vi har slut på vatten i våra tankar i pumphuset i Ytterby, sannolikt beroende på att det står och läcker vatten på någon tomt. Det kan räcka med att en vattenslang springer läck och stora mängder vatten läcker då ut på ett dygn. För att åter fylla våra tankar är nu vattnet avstängt till hela Ytterby-området (ej Lasthagen) och kommer att vara så tills åtminstone sent i kväll, söndag 11/8. Vi behöver dock hjälp med att hitta läckaget så om du är i Ytterby, gå gärna en sväng och titta på den egen tomt och hos dina närmaste grannar, speciellt om de inte är på plats, då ett läckage även kan ställa till med stora vattenskador. V.v. meddela Tommy Johansson, 0708-964850, om du ser eller misstänker något problem.

Det går bra att hämta en dunk med vatten på utsidan av pumphuset i Ytterby (eller Lasthagen) för akuta behov.

STYRELSEN

 

Lyckat midsommarfirande i Ytterby!

Styrelsen vill tacka alla på Karl Olsas väg, under bra ledning av Måns Lindfors, som ordnade ett mycket lyckat midsommarfirande i det fina vädret. Ett stort tack också till Anders Junehammar med kollega som ställer upp varje år och spelar och leder dansen kring midsommarstången!

Påminnelse om Årsmöte, söndagen den 16 juni!

Varmt välkommen på Årsmöte, söndagen den 16 juni kl. 10.00, i Ladan.

Förutom det sedvanliga årsmötet kommer styrelsen att presentera lite tankar och idéer inför framtiden som går under arbetsnamnet YTTERY 2022. Styrelsen önskar presentera detta arbetsmaterial för att få feedback från medlemmarna om prioriterade åtgärder/aktiviteter/förbättringar, främst inför planerings och budgetarbetet 2020, men er feedback kan också påverka prioriteringar under resten av 2019. Ju fler som kan deltaga på mötet, desto bättre således.

VÄLKOMMEN!

Städdag, lördagen den 11 maj, kl. 10.00-13.00

Boka redan nu nästa städdag, lördagen den 11 maj, kl. 10.00-13.00. Som vanligt är det mycket att göra på vårens städdag för att iordningställa bryggor, badet, vägar, slyröjning, m.m. I år krävs också ett omfattande för att släpa och köra bort ris kring fotbollsplanen, efter vinterns röjningsarbete. Medtag gärna bil med släpvagn. Efter arbetsdagen bjuds som vanligt på korv hos ordförande.

Välkommen önskar styrelsen.