Nu är fiberprojektet igång

Efter många turer ser nu vår fiberanslutning i Ytterby ut att bli verklighet. Västerviks kommun har utsett SKANSKA till huvudentreprenör för installation av fiber på Stora Askö. Eftersom huvudanslutningspunkten för hela ön ligger närmast vårt område vill SKANSA börja fiberdragningen och grävningen inom vårt område. SKANSKA räknar med att börja gräva i månadsskiftet mars/april. Bredbandsgruppen och Styrelsen granskar just nu förslaget till fiberdragning inom vårt område för att snarast möjligt kunna godkänna det markavtal som erfordras för att grävningen ska kunna starta.

Parallellt med projekteringen genom de gemensamma ytorna påbörjas också projekteringen av tomtgrävningen då det är en fördel att ha beslutat var på tomten som anslutningspunkten ska ligga innan väggrävningen genomförs. Du som har beställt bredbandsanslutning kommer därför inom de närmaste dagarna att bli kontaktad av företaget ”Fiberkonsulten” för att tillsammans med dem diskutera förläggning på din egen tomt samt indragningen i huset.  Det är önskvärt att du prioriterar att så fort som möjligt ställa upp på den nödvändiga projekteringen genom att avtala tid och sedan åka  ut till sommarhuset för en extra vinterkoll och fiberprojektering. Har man en “enkel” grävning på tomten erbjuder Fiberkonsulten också att konsultationen görs utan att du närvarar i Ytterby. Då kommer projektören att vara på plats och ni diskuterar via telefon och ev video (tex Facetime).

Bredbandsgruppen och Styrelsen svarar för de gemensamma ytorna. Huvudentreprenören SKANSKA ser till att ledningar som registrerats i ledningskollen.se märks ut på din tomt och du slipper att själv göra en beställning på ledningskollen. Det du själv måste tänka på är dina egna ledningar för vatten, avlopp dränering och elkablar till egna installationer som trädgårdsbelysning, lillstuga och carport.

Har du funderingar runt projektet kan du kontakta någon i bredbandsgruppen.

Anders Junehammar (anders.junehammar@tele2.se)
Lennart Thorell
Sten Johansson
Fredrik Granberg

Nu är det klart: Kommunen bygger fiber på Stora Askö.

Under förra veckan (v37 2018) meddelade Västerviks Miljö och Energi (VMEAB) att de beslutat att bygga fibernätverk till fritidsboende och permanentboende på Stora och Lilla Askö. Förhoppningsvis kan vi därför koppla in oss på bredbandsnätet under nästa sommar. Kommunen kommer nu i närtid att slutföra sin kampanj på öarna och den siste september slutar kampanjpriset 24.400 kr att gälla. Har du inte bestämt dig har du ca 2 veckor kvar att fundera på om du vill ha fiber till fritidshuset.

För dig som vet med dig att du har beställt bredband kan det vara bra att kontrollera att din beställning registrerats korrekt av kommunen och detta gör du enklast genom att kolla på VMEAB:s fibersidor som du når här: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/fiberomraden/asko-trathult-averum-m-omnejd-fritidsboende/. Längst ner på sidan finns en karta med alla registrerade adresser. Din adress ska vara grön på sidan för att du ska ha en giltig beställning. Sidan fungerar bäst från en dator där du ser både kartan och får en adressangivelse. Om du vet med dig att du skickat in en beställning men ändå inte är grön, kontakta VMEABs kundtjänst på Tfn: 0490-25 70 50. Du kan eventuellt behöva fylla i en ny beställning och den hittar du här: Beställning landsbygd 24400.

Vi förväntar oss i styrelsen att vi i närtid får hantera markfrågor för förläggning av kabeln. VI har också en arbetsgrupp som bereder bredbandsfrågor vilken ni kan kontakta om ni har några ytterligare frågor. Gruppen består av Anders Junehammar (sammankallande), Lennart Thorell, Fredrik Granberg och Sten Johansson. Kontaktuppgifter finns tillgängliga i medlemsregistret på hemsidan (kräver inloggning).

Vi är inställda på att bredbandsdragningen kan komma att skapa vissa störningar under vintern/våren men tror att kommunen väljer en professionell entreprenör som snyggar till vår utemiljö lagom till nästa sommar.

Fiber – Västerviks Kommun

Västerviks Kommun uppger att man 180820 har 84 beställningar på Lilla och Stora Askö. Anmälningstiden går ut 180831 och därefter kommer man att ta beslut om man skall starta projektet, om tillräckligt många har beställt fiber. Västerviks Kommun har tidigare indikerat att man siktar på 100 beställningar, varför det är viktigt att alla som är intresserade av att få fiber lämnar en skriftlig beställning till kommunen senast 180831. Observera att en intresseanmälan inte räknas som en beställning.

Styrelsen rekommenderar de som anmält sig till Telia att också teckna en beställning hos Västerviks Kommun, så att det blir tillräckligt många för ett positivt beslut avseende att starta fiberprojektet. Med största sannolikhet kommer endast en av Västerviks Kommun och Telia att bygga fibernät. Som tidigare nämnts erbjuder Västerviks Kommun fiber till samtliga boende på Lilla Askö och Stora Askö medan Telia endast erbjuder fiber till boende i Ytterby. Observera att det normalt blir betydligt dyrare att installera fiber om man inte är med från början.

Fiber – Informationsmöte

Fiber

Informationsmöte

Västerviks Kommun

Onsdag 1/8 kl 17.30 i Ladan

Västerviks Kommun är nära att ta ett beslut om byggstart av fiber hela Lilla och Stora Askö, har styrelsen bjudit in Frej Forsman, AnslutDig, samarbetspartner till kommunen, för att vi skall få mer information om villkor, tidplaner, m.m. och för att vi skall kunna ställa frågor.

Observera att det inte räcker med att du gjort en intresseanmälan utan du måste göra en beställning av fiber. Det kommer att finnas möjlighet att fylla i en beställningsblankett efter mötet.

Välkommen!

Styrelsen, Ytterby Samfällighet

Fiber – Information från styrelsen

För närvarande har både Västerviks Kommun och Telia säljare som går runt på vårt område och erbjuder fiberanslutning.

Varje medlem bestämmer själv med vilken leverantör man vill teckna avtal.

Styrelsen för Ytterby Samfällighet har dock fört diskussioner med representanter för både Telia och Västerviks Kommun för samfällighetens räkning, då vi avser att installera fiber i de två pumphusen. Skälet till detta är att vi ser att vi i framtiden kan övervaka och styra våra vattenanläggningar på distans.

Samfälligheten tecknar avtal med Västerviks Kommun

Efter utvärdering av de två alternativen har Styrelsen beslutat att teckna avtal för de två pumphusen med Västerviks Kommun, av följande skäl:

  • Västerviks Kommun erbjuder fiber till samtliga fritidshus och de med fast boende på Lilla Askö och Stora Askö, drygt 300 fastigheter. Telia erbjuder däremot endast fiber till fastigheter i vår samfällighet, åtminstone initialt. Genom att vi väljer Västerviks Kommun  anser vi att vi hjälper till att öka sannolikheten för att alla  med fast boende, respektive alla andra med fritidshus, på Lilla och Stora Askö skall få fiber.
  • Många av samfällighetens medlemmar har redan tecknat avtal med Västerviks Kommun om fiberanslutning
  • Vi har redan fått ett markavtal för påseende av Västerviks Kommun.

Viktigt att teckna avtal

Oavsett om du som medlem väljer Telia eller Västerviks Kommuns erbjudande, är det viktigt att du tecknar ett avtal, då båda leverantörerna är beroende av att få in tillräckligt många avtal för att kunna starta projekt. Det räcker således inte med den intresseanmälan som många har gjort tidigare. Ju fler vi är som tecknar ett avtal, desto snabbare kan beslut fattas om projektstart. I bästa fall kan vi få fiber installerat redan till nästa sommar.

Vid frågor, kontakta gärna undertecknad eller någon i styrelsen.

Med vänlig hälsning

Tommy Johansson
Ordförande, Ytterby Samfällighet
Mobil: 0708-964850